Δευτέρα, 19 Ιουλίου 2010

Τα λεφτα μας πισω

ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΜΑΣ ΠΙΣΩ Ι

Στην κυνική ομολογία ότι έλαβε από την Siemens 200.000 μάρκα ως «εκλογική χορηγία» προέβη ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής ο πρώην Υπουργός Τάσος Μαντέλης. Ανεξαρτήτως της διαπράξεως πλειάδος ποινικών αδικημάτων ,ο ανωτέρω με τις ενέργειες του αυτές ζημίωσε το Ελληνικό Δημόσιο και εντευθεν τον Ελληνικό Λαό ο οποίος δεινά δοκιμάζεται και υπάρχει νόμιμος λόγος να ασκηθούν στα πολιτικά δικαστήρια τα αναγκαία ένδικα μέσα τόσον κατά του ιδίου όσον και κατά της Siemens .Συγκεκριμένα:
η αγωγή για την αποζημίωση και την αποκατάσταση από το έγκλημα και για την χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης μπορεί να ασκηθεί στα πολιτικά δικαστήρια από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τον αστικό κώδικα. Εξάλλου από τις διατάξεις του Συντάγματος και των νόμων της Πολιτείας μεταξύ των οποίων και των άρθρων 235 και 236α του Π.Κ. προκύπτει ότι το προστατευόμενο από τις διατάξεις αυτές έννομο αγαθό είναι η σύννομη, καθαρή, υγιής και ακέραιη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών η οποία πλήσσεται όχι μόνο στην περίπτωση της παθητικής δωροδοκίας αλλά και της ενεργητικής, που προβλέπεται από το άρθρο 236α του Π.Κ., αφού και στην περίπτωση αυτή είναι άμεσος και προφανής ο κίνδυνος διαφθοράς του υπαλλήλου από τον δράστη της εγκληματικής πράξης της ενεργητικής δωροδοκίας και του κλονισμού της εμπιστοσύνης των πολιτών από τέτοιες πράξεις προς τη σύννομη και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του. Επομένως το δημόσιο, ως φορέας του έννομου αυτού αγαθού, υφίσταται ηθική βλάβη από το έγκλημα της ενεργητικής δωροδοκίας, που συνιστά αδικοπραξία κατά την έννοια των άρθρων 914 και 932 Α.Κ. που νομιμοποιεί αυτό να ασκήσει στα πολιτικά δικαστήρια ως αμέσως ζημιωθέν για ηθική βλάβη τόσον από κατά του δράστη της υπόσχεσης ή παροχής δώρου δηλαδή της SIEMENS στον δημόσιο λειτουργό ,όπως στην προκείμενη περίπτωση για υπηρεσιακή ενέργεια που αντίκειται στα καθήκοντα του, οσον και από εκείνον που έλαβε τα δώρα (Μαντελης). Επειδή λόγω του τεραστίου ύψους της ζημίας που υπέστη το Δημόσιο από τους παραπάνω ,πρέπει να ληφθούν άμεσα ασφαλιστικά μέτρα για την συντηρητική κατάσχεση της περιουσία των ανωτέρω προς διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος .


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου